Przygotowanie do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – „Z Maryją w nowe czasy.”

Z MARYJĄ W NOWE CZASY

                  W okresie Wielkiego Postu wprowadzając nas w czas nawiedzenia  ks. dr Jan Słowiński, rekolekcjonista wielkopostny, przypomniał znaczenie nawrócenia i modlitwy w chrześcijańskim życiu. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne miały miejsce od 16.03. do 20.03. Dnia 19.03. uczczono św. Józefa – drugiego patrona parafii, przeżywając odpust parafialny.  Na zakończenie rekolekcji parafialnych młodzież naszej parafii w dniu 23.03., przyjęła sakrament bierzmowania z rąk bp. Damiana Bryla, biskupa pomocniczego naszej archidiecezji. Dzieci podczas rekolekcji szkolnych, które miały miejsce od 6.05. do 8.05. wykonały obrazy poświęcone MB Częstochowskiej. Rekolekcje szkolne o tematyce Maryjnej poprowadził ks. Przemysław Wilk, wikariusz z Krobi. W miesiącu maju odbyły się nabożeństwa majowe przy Krzyżach umieszczonych w poszczególnych wioskach naszej parafii:  8.05.- w Tworzymirkach, 10.05.- w Gaju, 13.05 oraz 15.05.- w Ostrowie, 14.05.- w Małachowie, 17-18.05.- w Dalabuszkach. Podczas I Komunii świętej, dnia 19.05., dzień po rozpoczęciu nawiedzenia obrazu MB w naszej archidiecezji, w sposób szczególny modlono się o duchowe owoce peregrynacji. Dzieci otrzymały specjalne pamiątkowe albumy odnośnie historii sanktuarium na Jasnej Górze. Podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Bożego Ciała) tegoroczny sumista i kaznodzieja, ks. dr Marcin Czujek nawiązał do peregrynacji obrazu MB w naszej parafii, zwracając uwagę na rolę rodziny we współczesnym świecie. Na początku lipca w dniach od 5.07. do 7.07., ks. Jakub Przybylski Cor, wygłosił rekolekcje Maryjne, ukazując rolę Maryi w życiu Kościoła oraz podreślając znaczenie modlitwy w pierwsze soboty miesiąca.  

Teraz oczekujemy przybycia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do naszej kunowskiej parafii, żywiąc nadzieję, że ten czas przyniesie błogosławione owoce odnowy duchowej w życiu osobistym , rodzinnym, parafialnym oraz stanie się okazją do odkrycia u młodzieży powołania do życia zakonnego i kapłańskiego.    

(-) ks. prob. Dawid Szymański