Historia Parafii

NOTKA Z HISTORII

Kościół w Kunowie powstał przypuszczalnie, gdy za biskupa Andrzeja (1297-1316) lokowano tę wieś na prawie magdeburskim. Wskazuje na to wezwanie, pod którym został założony, a mianowicie św. Andrzeja Apostoła, czyli patrona biskupa. O najstarszym kościele, na pewno drewnianym, nie zachowały  się żadne wiadomości.

W 1517 r. pobudowano nowy kościół pod tym samym wezwaniem, które zresztą do dziś pozostaje z dodaniem jedynie od 1909 jeszcze drugiego patrona kościoła św. Józefa.

Wizytacja Wolskiego z roku 1667 mówi o tym kościele: „Kościół parochialny we wsi Kunowie, pod tytułem św. Andrzeja Apostoła, drewniany, poświęcony. Kościół ten, jak się okazuje z dawnego wewnątrz malowidła (pictura, może napisu) wybudowany został w roku  1517 jest kolacji Najprzewielebniejszego biskupa poznańskiego”.

Jeszcze w roku 1667 był kościół w dobrym stanie, lecz już w roku 1685 mówi w swym sprawozdaniu z wizytacji ks. Gniński: „Kościół parochialny w Kunowie jest drewniany, starożytny, dach na nim przecieka i gmach cały wali się, wołając o jak najspieszniejszy ratunek”.

Minęło jednak blisko pół wieku, zanim stanął nowy kościół. Postawił go w roku 1713 proboszcz kunowski ks. Piotr Kiliańczyk. Konsekracji dokonał w roku 1742 sufragan poznański ks. Kierski. Kiliańczyk był rodem z Rogoźna, a proboszczem w Kunowie od roku 1704 do 1746. W tym roku zrezygnował dobrowolnie z beneficjum, widząc, że z powodu podeszłego wieku nie może już należycie spełniać obowiązków duszpasterskich. Umarł dnia 7 czerwca 1747 mając 98 lat.

Wizytacja z roku 1726 mówi o kościele, że jest nowy, drewniany, kryty gontami. Do kościoła przylegała dzwonnica, w której były dwa dzwony. W kościele znajdowały się trzy ołtarze, do których później doszedł jeszcze czwarty.

Gdy i ten kościół groził ruiną, pobudował w roku 1909 ks. Antoni Jezierski nową świątynię w stylu barokowym, już nie drewnianą, lecz z cegły. Konsekracji nowego kościoła dokonał 30.12.1909 ks. bp Likowski.

Źródło: ks. R. Klimaszewski, R.Jędrzejak: Zarys Historyczny Wsi i Parafii Kunowo.Kunowo 2009, str. 14-15