Sakramenty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu.
 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),

   a) Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

  • ukończył 16 lat;
  • jest katolikiem;
  • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

  b) Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

 • z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

Przypominam iż jeśli ktoś uczęszcza na Mszę Świętą do innej parafii niż własna parafia a później chce zaświadczenie z naszej parafii by był ojcem chrzestnym lub matką chrzestną takiego zaświadczenia niestety nie może otrzymać gdyż w tym zaświadczeniu proboszcz ma podpisać iż kandydat na chrzestnego jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jak stwierdzić praktyki jeśli danej osoby nie widać w kościele nieraz od dłuższego czasu lub wcale. Proszę wówczas udawać się do tej parafii gdzie się praktykuje jeżeli ten fakt ma miejsce to proboszcz tamtej parafii widzi danego człowieka lub zna go przynajmniej z widzenia się w kościele i takie zaświadczenie zgodne z prawdą może wystawić.

Dokumenty potrzebne do I Komunii.
 •  świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,
 •  pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.
Dokumenty potrzebne do Bierzmowania.
 •  świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 •  w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty,
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
 • osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.
Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego.
 • o śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje.
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba,
 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu,    a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.