Aktualności

MB Częstochowska

Zabawa andrzejkowa

Wzorem ubiegłego roku będzie organizowana zabawa andrzejkowa – termin zabawy to 23.11.2019r. (sobota), koszt jak w ubiegłym roku 200 złotych od pary. Wszelkie informacje odnośnie sprzedaży biletów w następnym tygodniu. W następnym tygodniu spotkanie wszystkich chętnych w przygotowaniu zabawy, tak jak to było wzorem ubiegłego roku.

MB Częstochowska

Różaniec dla dzieci

Październik

Różaniec dla dzieci 1700     (wybrane wtorki i czwartki )

Różaniec dla dorosłych godz. 1730   od poniedziałku do soboty

6.10.2019 (niedziela) – godz. 10.30 –  Msza święta – poświęcenie różańców

08.10.2019 (wtorek) – godz. 17.00- różaniec

10.10.2019 (czwartek) – godz. 17.00- różaniec

15.10.2019 (wtorek) – godz. 17.00- różaniec

18.10.2019 (czwartek) – godz. 17.00- różaniec

22.10.2019 (wtorek) – godz. 17.00- różaniec

24.10.2019 (czwartek) – godz. 17.00-  spotkanie Rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej

MB Częstochowska

Komentarze podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Kunowie, dekanat gostyński

 12-13.08.2019r.

 

POWITANIE

 1. Przybycie samochodu – kaplicy: dzwony biją do momentu wyjęcia Obrazu;
 2. Ucałowanie ramy Obrazu: ks. biskup i proboszcz;
 3. Strażacy podchodzą, aby przejąć Obraz;
  („O Maryjo witam Cię”)
 4. Przekazanie Ewangeliarza – proboszcz żegnający MB proboszczowi witającemu;
 5. Przeniesienie Obrazu: krzyż, ministranci, delegacje witające Obraz, księża, obraz
 6. Śpiew, nagłośnienie
 7. Ustawienie Obrazu, położenie ewangeliarza, zapalenie świecy
 8. Okadzenie obrazu i ewangeliarza – ks. biskup;

POWITANIE W KOŚCIELE

 1. Biskup: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, pozdrowienie;
 2. Odczytanie ewangelii – śpiew Magnificat (nieszporne);
 3. Odczytanie telegramu Ojca Świętego – dziekan;
 4. Złożenie kwiatów przez delegację z parafii żegnającej;
 5. Powitanie w parafii:
 • Proboszcz – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;
 • Rodzice – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;
 • Młodzież – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;
 • Dzieci – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;

MSZA ŚWIĘTA POWITANIA

 1. Formularz mszalny – o NMP Częstochowskiej
 2. Msza rozpoczyna się od „Chwała na wysokości Bogu”;
 3. Homilia – ks. Biskup;
 4. Po komunii świętej modlitwy w celu zyskania odpustu zupełnego;
 5. Po błogosławieństwie pieśń „My chcemy Boga”

 

Komentarze

 

Przebieg liturgii

 

 

 

 

Przygotowanie procesji – godz. 1715  – ustawienie sztandarów, obrazów, feletronów .

 

 1. 1730 – powitanie obrazu MB Częstochowskiej

 

Przybycie samochodu – kaplicy – dzwony dzwonią ok. 3 minuty  – fanfary

 

Komentarz

 

Przybywa do nas ukochana Matka w kopii świętej Ikony. Ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak oraz ks. proboszcz Dawid Szymański w imieniu całej naszej parafii ucałują obraz. Orszak procesyjny pozostaje w postawie stojącej natomiast pozostali wierni klękają.

 

Po ucałowaniu obrazu przez biskupa i księdza proboszcza następuje komentarz

 

Wstańmy! Teraz strażacy wezmą dla nas święta Ikonę aby wprowadzić ją do Kościoła. Ze śpiewem na ustach wprowadźmy do Kościoła naszą Matkę. Orkiestra zagra pieśń „O Maryjo witam Cię”. Następnie przekazanie Ewangeliarza przez ks.  proboszcza par. bł. Edmunda Bojanowskiego naszemu proboszczowi. 

 

Rusza procesja ze śpiewem na ustach – orkiestra – pieśń „Serdeczna Matko” albo inna Maryjna.

 

W Kościele- ustawienie obrazu, położenie Ewangeliarza i zapalenie świecy.

 

Teraz Strażacy stawiają obraz Ukochanej Matki. Ksiądz proboszcz ustawia Ewangeliarz koło ambony – miejsca szczególnego, gdzie podczas uroczystości i świąt jest proklamowane Słowo Boże. Ksiądz proboszcz zapala święcę Maryjną – symbol światła – Maryja niech opromienia nas swoim blaskiem. Następnie ksiądz biskup okadza obraz oraz Ewangeliarz.

Po okadzeniu Ewangeliarza nastąpi pozdrowienie biskupa oraz radosny śpiew Ewangelii.    

Ksiądz proboszcz śpiewa Ewangelię z ambony. Po śpiewie Ewangelii nastąpi odczytanie Telegramu Ojca świętego przez księdza dziekana.  

Błogosławieństwo Ewangeliarzem przez biskupa  – por. Komentarz, s. 36.

 

Ksiądz kanonik  dziekan dekanatu gostyńskiego odczyta telegram skierowany przez Sekretariat Stolicy Apostolskiej.

 

Po odczytaniu telegramu ze Stolicy Apostolskiej następuję złożenie kwiatów przez parafię żegnającą oraz przywitanie obrazu Matki Bożej przez proboszcza, przedstawicieli rodzin, młodzieży i dzieci.    

 

Teraz ksiądz proboszczi z parafii, gdzie była poprzednio Ikona Jasnogórska składa kwiaty u stóp Matki, następnie ksiądz proboszcz  w imieniu parafii św. Andrzeja Apostoła oraz św. Józefa powita Matkę Bożą wraz z delegacjami dorosłych, młodzieży i dzieci z naszej parafii. Pomiędzy poszczególnymi powitaniami zabrzmią słowa pieśni Maryjnej  „Ave Maria”.  

 

Biskup zajmuje miejsce w prezbiterium. Kapłani w wyznaczonych ławkach.

 

Powitanie przez ks. proboszcza:

         Jak Cię Matko powitać? Co powiedzieć? Brak słów… Cieszymy się z Twojej obecności po 42 latach w naszej parafii. Dla mnie jako proboszcza tej parafii jest to cudowna chwila. Sierpień jest szczególnym czasem zawierzenia Maryi – 3 sierpnia, to data urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, który tak bardzo był wierny Maryi a data 13 sierpnia to moment śmierci arcybiskupa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego, który tak wiernie służył Kościołowi i ufał Matce Najświętszej.

Najpierw Matko dziękuję Ci jako człowiek, że mogę tu stać…

Czas nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej z roku 1977 był czasem kiedy miałem się urodzić. Dla moich Rodziców był to czas trudny, bo były komplikację z moim zdrowiem i wtedy oddali mnie Matce Bożej Częstochowskiej, dziękując za dar życia dziecka jeszcze nienarodzonego.. Ja dziś dziękuję, że tu jestem pełen sił, ufając w Twoją Matko opiekę. Matko sierpień to dla mnie czas straty ziemskiej Matki ale zawsze ufność, że Ty jesteś, Matko Boża.

Jako proboszcz parafii  tu w Kunowie, wraz z moimi Parafianami witamy Cię Matko prosimy miej nas zawsze w swojej opiece, prowadź nas. Matko ufamy, że Twoje dobre serce pełne miłości przyprowadzi nas do Boga, na nowo pozwoli odkryć Boże przykazania, zasady wiary  i wierność Kościołowi. Matko prowadź nas do swego Syna,. Jezusa Chrystusa.

Twoją obecność Matko z Jasnej Góry pokazuje nam jak ważne zawsze jest dobre słowo, zaufanie –  tak jak w Kanie Galilejskiej, jak ważna jest miłość mimo trudności –jak przy drzewie Krzyża. Maryjo, prosimy, bądź z Nami w każdy czas!         

Powitanie przez dorosłych:

Najświętsza Matko Jasnogórska, w imieniu parafian pragniemy Cię powitać z pełną otwartością swych serc. Z utęsknieniem czekaliśmy na Twe przybycie. Dla niektórych z nas to kolejne tak wspaniałe wydarzenie po ponad 40 latach. Dla innych pierwsze przeżycie ujrzenia Twojego oblicza w naszym kościele. Z radością i pełni nadziei na twe łaski chcemy ugościć Cię Niepokalana Matko Kościoła. Patrząc na Twe oblicze, możemy powiedzieć podobnie jak w jednym z fragmentu  wiersza:

„Smutne Twe oczy i smutna twarz,

Jednak tak dobre serce masz.

Ty darzysz łaską i szczęście dajesz,

W Swojej opiece nigdy nie ustajesz.

Potrafisz pocieszyć i siły dodać;

Z Cudownego Obrazu chcesz rękę podać. (…)”

 

My również pragniemy wyciągnąć do Ciebie swe dłonie, czuwając w modlitwie.

 

Powitanie przez Młodzież:

Pani z Jasnej Góry, Królowo Polski i kochana Matko : mamy szczególny zaszczyt gościć Cię w  Naszej parafii. Jest to dla nas, młodych katolików, wyjątkowy czas i szczególne zobowiązanie, by ten dzień uczynić podniosłym świętem naszych serc i sumień. Chcemy wypraszać u Ciebie wytrwałość w postanowieniach dorosłego życia i cudownych przemian dla wszystkich błądzących, bo Ty jesteś Matką, która kocha i miłuje każde swoje dziecko.

Przychodzimy do Ciebie droga Matko, jak dorastające dziecko, które przychodzi do rodzica – po opiekę i po wsparcie przed podjęciem ważnej dla naszego życia decyzji – chcemy pomodlić się przed Tobą, tak jak czynili to wszyscy wielcy Naszego narodu i nasi parafianie przed ponad czterdziestu laty, tutaj w Kunowie. Rozjaśnij dla nas tylko dobre drogi, wybacz błędy i spoglądaj łaskawie na swoich synów i córki w tej parafii. Chcemy byś od tego dnia na zawsze była odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Przyjmij naszą szczerą i czystą miłość, miej dla nas zawsze jasne spojrzenie i niech Twoje oblicze Matko i Królowo z Jasnej Góry będzie dla nas ochroną i natchnieniem na dalsze życie. Wypraszaj dla nas u Swego Syna wszelkie łaski, których każdy z nas potrzebuje najbardziej.

 

Powitanie przez Dzieci:

Jasnogórska Królowo Polski i Matko nasza najlepsza. Cieszymy się i dziękujemy Ci za to, że dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie zawitałaś do naszej parafii, że możemy stać przed Tobą i wpatrywać się w Twoje oblicze, że jak Matka spoglądasz na nas i z troską myślisz o naszych  życiowych drogach. Jako nasza Opiekunka wiesz, że  życie dzieci też bywa trudne i niełatwe, że popełniamy wiele błędów, ale Ty z wielką miłością i zatroskaniem na nas patrzysz i pomagasz w smutkach i utrapieniu.

Chcielibyśmy Ci powiedzieć wiele SŁÓW- ale jedno jest najważniejsze i najpiękniejsze KOCHAMY CIĘ. Jednocześnie obiecujemy Królowo z Jasnej Góry, że postaramy się  uszczęśliwić Cię naszą obecnością i modlitwą. Chcemy, byś przez ten krótki czas czuła się u nas dobrze. Postaramy się nie zawieźć Cię i ufamy, że otoczysz opieką wszystkie dzieci i rodziny z naszej parafii w Kunowie.

 

Po przywitaniu następuje przygotowanie do Eucharystii.

 

Po przywitaniu Obrazu Matki Jasnogórskiej nastąpi uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Zdzisława Fortuniaka.

 

Komentarz na dary:

 

Podczas darów zostaną przyniesione chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Zostanie przyniesiony kielich, przez rodzinę księdza +S.Klupczyńskiego, w którym sprawował Mszę świętą prymicyjną  w naszej parafii. Ks. Stanisław Klupczyński  był kapłanem  diecezji łomżyńskiej. W naszej świątyni miał Mszę prymicyjną w 1935 roku.

 

Komentarz po komunii świętej – odpust zupełny i poświęcenie obrazu MB Częstochowskiej.

 

Dziś można uzyskać odpust zupełny- to jest darowanie kar za popełnione grzechy, modląc się w intencjach wyznaczonych przez Kościół za pośrednictwem papieża Franciszka. Warunkiem koniecznym jest stan łaski uświęcającej. Módlmy się: „Pod Twoją obronę”,  „Chwała Ojcu”.

 Następnie  biskup poświęci parafialną kopię obrazu Ikony Jasnogórskiej, która będzie peregrynować od 25 sierpnia po naszej parafii, zaczynając od Małachowa. Zanim to nastąpi słowa podziękowań skieruję ksiądz proboszcz.

 

Podziękowania księdza proboszcza oraz poświecenie obrazu MB Częstochowskiej i błogosławieństwo biskupa.

 

 

Formularz Mszy świętej z 3.05. Matka Boża Królowa Polski.

 

Po błogosławieństwie pieśń „My chcemy Boga”

 

MB Częstochowska

List Episkopatu Polski – informacja dla Rodziców

Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców

W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego trzeba przypomnieć o prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczególności jego aspektów realizowanych w szkole. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, jeśli rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace rad rodziców, które mogą mieć szeroki wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji dzieci.

Świadomość praw rodziców oraz ich aktywne zaangażowanie w działalność rad rodziców są tym ważniejsze, że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się wyłącznie na autorytet władz samorządowych, jako organu prowadzącego. W wielu miejscach nauczyciele, dyrektorzy szkół i samorządowcy nie znają i nie stosują przepisów stojących na straży praw rodziców.

Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2). Te normy są uszczegółowieniem zasady pomocniczości, zgodnie z którą ingerencja władzy publicznej w życie rodziny jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy ta nie może sama prawidłowo realizować swoich zadań. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Zgoda na zajęcia dodatkowe nie powinna mieć charakteru „ogólnego” ani „blankietowego”, co jest w niektórych szkołach praktykowane – rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno.

Niezwiązane z podstawą programową treści demoralizujące dziecko mogą się pojawić także podczas zajęć obowiązkowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji,rodzic powinien zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw rodziców. Trzeba przypomnieć, że wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę lub organizacji prowadzącej zajęcia. Ważną pomocą dla wszystkich rodziców może być także zapoznanie się z opracowaniami dotyczącymi praw, które przysługują im w procesie edukacji.

Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem lub inną organizacją wymaga wyrażenia przez radę rodziców pozytywnej opinii (art. 86 Prawa oświatowego). To rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala m.in. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego). Rodzice mogą podczas prac nad tym dokumentem wykluczyć prowadzenie w szkole deprawujących zajęć oraz przypomnieć, że wychowanie człowieka powinno być realizowane w sposób integralny. Rada może także występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego). Dzięki zaangażowaniu w jej prace rodzice mogą nie tylko monitorować sytuację szkoły, ale też zapobiegać pojawieniu się treści demoralizujących.

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki prawne umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej.

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra – Częstochowa, 27 sierpnia 2019 roku

 

MB Częstochowska

Godziny Mszy świętych 12.08.-18.08.2019r.

INTENCJE MSZALNE 12.08.-18.08.19r

 

Peregrynacja kopii obrazu MB Częstochowskiej

 

Dzień Godz.  
Poniedziałek

12.07.  

  Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

1800

 

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Zdzisława Fortuniaka
2400 Pasterka Maryjna – w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z naszej parafii
Wtorek

13.07.

  Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

900

 

Msza św. w intencji chorych połączona z sakramentem chorych
1630 Msza św. na zakończenie peregrynacji:

 

Środa

14.07.

Św. Maksymiliana Marię Kolbego, pr. i m.

900 Intencje – Nowenna do MBNP.

 

1100 Pogrzeb + Helena Modlińska
Czwartek

15.07.

Wniebowzięcie NMP

830  Uroczystość  MB
1030 Na każdej Mszy świętej poświęcenie ziół i kwiatów
Piątek

16.08.

 

900

 

Sobota

17.08.  

1900
2000 Msza św. dożynkowa – Ostrowo
Niedziela

18.08.

830
XX Niedziela Zwykła, rok C 1030

 

MB Częstochowska

Przygotowanie do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – „Z Maryją w nowe czasy.”

Z MARYJĄ W NOWE CZASY

                  W okresie Wielkiego Postu wprowadzając nas w czas nawiedzenia  ks. dr Jan Słowiński, rekolekcjonista wielkopostny, przypomniał znaczenie nawrócenia i modlitwy w chrześcijańskim życiu. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne miały miejsce od 16.03. do 20.03. Dnia 19.03. uczczono św. Józefa – drugiego patrona parafii, przeżywając odpust parafialny.  Na zakończenie rekolekcji parafialnych młodzież naszej parafii w dniu 23.03., przyjęła sakrament bierzmowania z rąk bp. Damiana Bryla, biskupa pomocniczego naszej archidiecezji. Dzieci podczas rekolekcji szkolnych, które miały miejsce od 6.05. do 8.05. wykonały obrazy poświęcone MB Częstochowskiej. Rekolekcje szkolne o tematyce Maryjnej poprowadził ks. Przemysław Wilk, wikariusz z Krobi. W miesiącu maju odbyły się nabożeństwa majowe przy Krzyżach umieszczonych w poszczególnych wioskach naszej parafii:  8.05.- w Tworzymirkach, 10.05.- w Gaju, 13.05 oraz 15.05.- w Ostrowie, 14.05.- w Małachowie, 17-18.05.- w Dalabuszkach. Podczas I Komunii świętej, dnia 19.05., dzień po rozpoczęciu nawiedzenia obrazu MB w naszej archidiecezji, w sposób szczególny modlono się o duchowe owoce peregrynacji. Dzieci otrzymały specjalne pamiątkowe albumy odnośnie historii sanktuarium na Jasnej Górze. Podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Bożego Ciała) tegoroczny sumista i kaznodzieja, ks. dr Marcin Czujek nawiązał do peregrynacji obrazu MB w naszej parafii, zwracając uwagę na rolę rodziny we współczesnym świecie. Na początku lipca w dniach od 5.07. do 7.07., ks. Jakub Przybylski Cor, wygłosił rekolekcje Maryjne, ukazując rolę Maryi w życiu Kościoła oraz podreślając znaczenie modlitwy w pierwsze soboty miesiąca.  

Teraz oczekujemy przybycia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do naszej kunowskiej parafii, żywiąc nadzieję, że ten czas przyniesie błogosławione owoce odnowy duchowej w życiu osobistym , rodzinnym, parafialnym oraz stanie się okazją do odkrycia u młodzieży powołania do życia zakonnego i kapłańskiego.    

(-) ks. prob. Dawid Szymański

MB Częstochowska

Peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej 12-13.08.2019r.

Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Kunowo 12-13.08.2019r, dekanat gostyński.

 

PROGRAM NAWIEDZENIA

Poniedziałek 12.08.2019r.

17:15  –  17:30  modlitewne czuwanie – oczekując na przybycie obrazu, przywitanie obrazu 

18:00 – uroczysta Msza święta pod przewodnictwem J.E. bp Zdzisława Fortuniaka

20:30   –  Różaniec I Cześć – Tajemnice radosne

21:00 – Apel Jasnogórski

22:00  – Różaniec II cześć – Tajemnice bolesne – w intencji zmarłych, następnie przy obrazie – Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazywanej wiary

23:00   – modlitewne czuwanie młodzieży

24:00   Uroczysta Pasterka Maryjna   

1:00   – 4:00  – Modlitewne czuwanie mieszkańców parafii:

1:00   – 2:00     Kunowo

2:00   – 3:00  Dalabuszki

3:00   – 4:00  Tworzymirki

Wtorek 13.08.2019r.

8:00   – 12:00  – modlitewne czuwanie mieszkańców parafii c.d.

 8:00  – 9:00  Małachowo

9:00 Msza święta  z udziałem chorych połączona z udzieleniem sakramentu chorych

10:00 – 11:00   Szczodrochowo

11:00 – 12:00  Różaniec III Cześć – Tajemnice chwalebne oraz adoracja indywidualna, adoracja Ostrowo

12:00 modlitwa Anioł Pański – modlitwa za śp. abpa Antoniego Baraniaka w 42 rocznicę śmierci – przejście na cmentarz i modlitwa za zmarłych kapłanów i parafian

12:30 – 14:30 – adoracja indywidualna

14:30 Różaniec IV Cześć – Tajemnice światła

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  

16:00  – Nabożeństwo zakończenia

16:30  Uroczysta Msza św. na zakończenie peregrynacji obrazu  

– jedna z intencji  za śp. abp Antoniego Baraniaka w 42 rocznicę śmierci

               (-) ks. prob. Dawid Szymański