Nabożeństwa majowe przy krzyżu

Nabożeństwa majowe przy Krzyżach w naszej parafii:

– w środę (8.05.) godz. 1930 Krzyż w Tworzymirkach  

– w piątek (10.05.) godz. 1930  Krzyż na Gaju