Żywy Różaniec 2023

Aktualne informacje dotyczące działalności Żywego Różańca na rok liturgiczny 2023 w parafii św. Andrzeja Ap. w Kunowie

Nabożeństwa fatimskie w parafii Kunowo w roku 2023 będą odbywały się każdego 13 dnia miesiąca
(od maja do października).
Poszczególne Róże będą w Dniu Fatimskim odmawiać różaniec o godz.20.00, natomiast o godz.20.30 odbędzie się Msza św i procesja wokół kościoła z lampionami.
W Dniu Fatimskim poszczególne Róże wezmą udział wg ustalonego harmonogramu:
13 maja 2023 r. 5 i 7 Róża Kobiet Małachowo i Tworzymirki
13 czerwca 2023 r. 3 Róża Kobiet Kunowo/ Dalabuszki
13 lipca 2023 r. 1 Róża Kobiet Kunowo
13 sierpnia 2023 r. 4 Róża Kobiet Małachowo
13 września 2023 r. 6 Róża Kobiet Małachowo
13 października 2023 r. 8 Róża Mężczyzn Małachowo i 2 Róża Kobiet Kunowo
Podczas przygotowań do nabożeństw fatimskich proszę zadbać o Grotę Matki Bożej Fatimskiej przy
kościele.
Pierwsze Piątki Miesiąca- Adoracja (początek godz.17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
i Adoracja)
W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca poszczególne Róże Żywego Różańca oraz ich członków zachęcam
do udziału w modlitwie i Adoracji, wg ustalonego harmonogramu:
3 lutego 2023 r. 3 Róża Kobiet Kunowo/ Dalabuszki
3 marca 2023 r. 4 Róża Kobiet Małachowo
5 maja 2023 r. 5 Róża Kobiet Małachowo
2 czerwca 2023 r. 6 Róża Kobiet Małachowo
7 lipca 2023 r. 1 Róża Kobiet Kunowo
4 sierpnia2023 r. 2 Róża Kobiet Kunowo
6 października 2023 r. 7 Róża Kobiet Tworzymirki
3 listopada 2023 r. 8 Róża Mężczyzn Małachowo
1 grudnia 2023 r. Wszystkie Róże Żywego Różańca
Spotkania dla wszystkich członków Żywego Różańca i zelatorów odbędą się w następujących
terminach:
15 marca 2023 r. środa (wielkopostne
spotkanie)
Godz.17.30 Różaniec
Godz.18.00 Msza św. (Po Mszy spotkanie przy
herbatce na salce)
4 października 2023 r.(październikowe
spotkanie)
Godz.17.30 Różaniec
Godz. 18.00 Msza św.(po Mszy spotkanie przy
herbatce na salce)