Święcenie potraw (20.04.) Wielka Sobota

Święcenie potraw wielkanocnych:

  • Kościół – Kunowo – godz. 12:00 oraz 13:00
  • Ostrowo – godz. 13:30
  • Małachowo – godz. 14:00
  • Tworzymirki – godz. 14.30
  • Szczodrochowo – godz. 14.45
  • Dalabuszki – godz. 15:00