Spowiedź święta

Spowiedź w naszej parafii:  

środa 6.04. – godz. 15:00 do 17:30  z przerwą od godz. 16:00 do 16:30. 

piątek 8.04. – godz. 20:00 do 21:00 

sobota 9.04. – godz. 18:00 do 18:40.