Pielgrzymka do Częstochowy – 8 października 2022 roku

Częstochowa – 8 października 2022 roku

godz. 6:00 – wyjazd – plac przy Kościele

godz. 11:00 Msza święta przed cudownym obrazem

godz. 12:00 zasłonięcie obrazu – modlitwa

godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 16:00 – powrót do Kunowa

ok. 20:00 przyjazd