Komentarze podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Kunowie, dekanat gostyński

 12-13.08.2019r.

 

POWITANIE

 1. Przybycie samochodu – kaplicy: dzwony biją do momentu wyjęcia Obrazu;
 2. Ucałowanie ramy Obrazu: ks. biskup i proboszcz;
 3. Strażacy podchodzą, aby przejąć Obraz;
  („O Maryjo witam Cię”)
 4. Przekazanie Ewangeliarza – proboszcz żegnający MB proboszczowi witającemu;
 5. Przeniesienie Obrazu: krzyż, ministranci, delegacje witające Obraz, księża, obraz
 6. Śpiew, nagłośnienie
 7. Ustawienie Obrazu, położenie ewangeliarza, zapalenie świecy
 8. Okadzenie obrazu i ewangeliarza – ks. biskup;

POWITANIE W KOŚCIELE

 1. Biskup: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, pozdrowienie;
 2. Odczytanie ewangelii – śpiew Magnificat (nieszporne);
 3. Odczytanie telegramu Ojca Świętego – dziekan;
 4. Złożenie kwiatów przez delegację z parafii żegnającej;
 5. Powitanie w parafii:
 • Proboszcz – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;
 • Rodzice – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;
 • Młodzież – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;
 • Dzieci – złożenie kwiatów – śpiew „Ave Maryja!”;

MSZA ŚWIĘTA POWITANIA

 1. Formularz mszalny – o NMP Częstochowskiej
 2. Msza rozpoczyna się od „Chwała na wysokości Bogu”;
 3. Homilia – ks. Biskup;
 4. Po komunii świętej modlitwy w celu zyskania odpustu zupełnego;
 5. Po błogosławieństwie pieśń „My chcemy Boga”

 

Komentarze

 

Przebieg liturgii

 

 

 

 

Przygotowanie procesji – godz. 1715  – ustawienie sztandarów, obrazów, feletronów .

 

 1. 1730 – powitanie obrazu MB Częstochowskiej

 

Przybycie samochodu – kaplicy – dzwony dzwonią ok. 3 minuty  – fanfary

 

Komentarz

 

Przybywa do nas ukochana Matka w kopii świętej Ikony. Ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak oraz ks. proboszcz Dawid Szymański w imieniu całej naszej parafii ucałują obraz. Orszak procesyjny pozostaje w postawie stojącej natomiast pozostali wierni klękają.

 

Po ucałowaniu obrazu przez biskupa i księdza proboszcza następuje komentarz

 

Wstańmy! Teraz strażacy wezmą dla nas święta Ikonę aby wprowadzić ją do Kościoła. Ze śpiewem na ustach wprowadźmy do Kościoła naszą Matkę. Orkiestra zagra pieśń „O Maryjo witam Cię”. Następnie przekazanie Ewangeliarza przez ks.  proboszcza par. bł. Edmunda Bojanowskiego naszemu proboszczowi. 

 

Rusza procesja ze śpiewem na ustach – orkiestra – pieśń „Serdeczna Matko” albo inna Maryjna.

 

W Kościele- ustawienie obrazu, położenie Ewangeliarza i zapalenie świecy.

 

Teraz Strażacy stawiają obraz Ukochanej Matki. Ksiądz proboszcz ustawia Ewangeliarz koło ambony – miejsca szczególnego, gdzie podczas uroczystości i świąt jest proklamowane Słowo Boże. Ksiądz proboszcz zapala święcę Maryjną – symbol światła – Maryja niech opromienia nas swoim blaskiem. Następnie ksiądz biskup okadza obraz oraz Ewangeliarz.

Po okadzeniu Ewangeliarza nastąpi pozdrowienie biskupa oraz radosny śpiew Ewangelii.    

Ksiądz proboszcz śpiewa Ewangelię z ambony. Po śpiewie Ewangelii nastąpi odczytanie Telegramu Ojca świętego przez księdza dziekana.  

Błogosławieństwo Ewangeliarzem przez biskupa  – por. Komentarz, s. 36.

 

Ksiądz kanonik  dziekan dekanatu gostyńskiego odczyta telegram skierowany przez Sekretariat Stolicy Apostolskiej.

 

Po odczytaniu telegramu ze Stolicy Apostolskiej następuję złożenie kwiatów przez parafię żegnającą oraz przywitanie obrazu Matki Bożej przez proboszcza, przedstawicieli rodzin, młodzieży i dzieci.    

 

Teraz ksiądz proboszczi z parafii, gdzie była poprzednio Ikona Jasnogórska składa kwiaty u stóp Matki, następnie ksiądz proboszcz  w imieniu parafii św. Andrzeja Apostoła oraz św. Józefa powita Matkę Bożą wraz z delegacjami dorosłych, młodzieży i dzieci z naszej parafii. Pomiędzy poszczególnymi powitaniami zabrzmią słowa pieśni Maryjnej  „Ave Maria”.  

 

Biskup zajmuje miejsce w prezbiterium. Kapłani w wyznaczonych ławkach.

 

Powitanie przez ks. proboszcza:

         Jak Cię Matko powitać? Co powiedzieć? Brak słów… Cieszymy się z Twojej obecności po 42 latach w naszej parafii. Dla mnie jako proboszcza tej parafii jest to cudowna chwila. Sierpień jest szczególnym czasem zawierzenia Maryi – 3 sierpnia, to data urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, który tak bardzo był wierny Maryi a data 13 sierpnia to moment śmierci arcybiskupa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego, który tak wiernie służył Kościołowi i ufał Matce Najświętszej.

Najpierw Matko dziękuję Ci jako człowiek, że mogę tu stać…

Czas nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej z roku 1977 był czasem kiedy miałem się urodzić. Dla moich Rodziców był to czas trudny, bo były komplikację z moim zdrowiem i wtedy oddali mnie Matce Bożej Częstochowskiej, dziękując za dar życia dziecka jeszcze nienarodzonego.. Ja dziś dziękuję, że tu jestem pełen sił, ufając w Twoją Matko opiekę. Matko sierpień to dla mnie czas straty ziemskiej Matki ale zawsze ufność, że Ty jesteś, Matko Boża.

Jako proboszcz parafii  tu w Kunowie, wraz z moimi Parafianami witamy Cię Matko prosimy miej nas zawsze w swojej opiece, prowadź nas. Matko ufamy, że Twoje dobre serce pełne miłości przyprowadzi nas do Boga, na nowo pozwoli odkryć Boże przykazania, zasady wiary  i wierność Kościołowi. Matko prowadź nas do swego Syna,. Jezusa Chrystusa.

Twoją obecność Matko z Jasnej Góry pokazuje nam jak ważne zawsze jest dobre słowo, zaufanie –  tak jak w Kanie Galilejskiej, jak ważna jest miłość mimo trudności –jak przy drzewie Krzyża. Maryjo, prosimy, bądź z Nami w każdy czas!         

Powitanie przez dorosłych:

Najświętsza Matko Jasnogórska, w imieniu parafian pragniemy Cię powitać z pełną otwartością swych serc. Z utęsknieniem czekaliśmy na Twe przybycie. Dla niektórych z nas to kolejne tak wspaniałe wydarzenie po ponad 40 latach. Dla innych pierwsze przeżycie ujrzenia Twojego oblicza w naszym kościele. Z radością i pełni nadziei na twe łaski chcemy ugościć Cię Niepokalana Matko Kościoła. Patrząc na Twe oblicze, możemy powiedzieć podobnie jak w jednym z fragmentu  wiersza:

„Smutne Twe oczy i smutna twarz,

Jednak tak dobre serce masz.

Ty darzysz łaską i szczęście dajesz,

W Swojej opiece nigdy nie ustajesz.

Potrafisz pocieszyć i siły dodać;

Z Cudownego Obrazu chcesz rękę podać. (…)”

 

My również pragniemy wyciągnąć do Ciebie swe dłonie, czuwając w modlitwie.

 

Powitanie przez Młodzież:

Pani z Jasnej Góry, Królowo Polski i kochana Matko : mamy szczególny zaszczyt gościć Cię w  Naszej parafii. Jest to dla nas, młodych katolików, wyjątkowy czas i szczególne zobowiązanie, by ten dzień uczynić podniosłym świętem naszych serc i sumień. Chcemy wypraszać u Ciebie wytrwałość w postanowieniach dorosłego życia i cudownych przemian dla wszystkich błądzących, bo Ty jesteś Matką, która kocha i miłuje każde swoje dziecko.

Przychodzimy do Ciebie droga Matko, jak dorastające dziecko, które przychodzi do rodzica – po opiekę i po wsparcie przed podjęciem ważnej dla naszego życia decyzji – chcemy pomodlić się przed Tobą, tak jak czynili to wszyscy wielcy Naszego narodu i nasi parafianie przed ponad czterdziestu laty, tutaj w Kunowie. Rozjaśnij dla nas tylko dobre drogi, wybacz błędy i spoglądaj łaskawie na swoich synów i córki w tej parafii. Chcemy byś od tego dnia na zawsze była odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Przyjmij naszą szczerą i czystą miłość, miej dla nas zawsze jasne spojrzenie i niech Twoje oblicze Matko i Królowo z Jasnej Góry będzie dla nas ochroną i natchnieniem na dalsze życie. Wypraszaj dla nas u Swego Syna wszelkie łaski, których każdy z nas potrzebuje najbardziej.

 

Powitanie przez Dzieci:

Jasnogórska Królowo Polski i Matko nasza najlepsza. Cieszymy się i dziękujemy Ci za to, że dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie zawitałaś do naszej parafii, że możemy stać przed Tobą i wpatrywać się w Twoje oblicze, że jak Matka spoglądasz na nas i z troską myślisz o naszych  życiowych drogach. Jako nasza Opiekunka wiesz, że  życie dzieci też bywa trudne i niełatwe, że popełniamy wiele błędów, ale Ty z wielką miłością i zatroskaniem na nas patrzysz i pomagasz w smutkach i utrapieniu.

Chcielibyśmy Ci powiedzieć wiele SŁÓW- ale jedno jest najważniejsze i najpiękniejsze KOCHAMY CIĘ. Jednocześnie obiecujemy Królowo z Jasnej Góry, że postaramy się  uszczęśliwić Cię naszą obecnością i modlitwą. Chcemy, byś przez ten krótki czas czuła się u nas dobrze. Postaramy się nie zawieźć Cię i ufamy, że otoczysz opieką wszystkie dzieci i rodziny z naszej parafii w Kunowie.

 

Po przywitaniu następuje przygotowanie do Eucharystii.

 

Po przywitaniu Obrazu Matki Jasnogórskiej nastąpi uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Zdzisława Fortuniaka.

 

Komentarz na dary:

 

Podczas darów zostaną przyniesione chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Zostanie przyniesiony kielich, przez rodzinę księdza +S.Klupczyńskiego, w którym sprawował Mszę świętą prymicyjną  w naszej parafii. Ks. Stanisław Klupczyński  był kapłanem  diecezji łomżyńskiej. W naszej świątyni miał Mszę prymicyjną w 1935 roku.

 

Komentarz po komunii świętej – odpust zupełny i poświęcenie obrazu MB Częstochowskiej.

 

Dziś można uzyskać odpust zupełny- to jest darowanie kar za popełnione grzechy, modląc się w intencjach wyznaczonych przez Kościół za pośrednictwem papieża Franciszka. Warunkiem koniecznym jest stan łaski uświęcającej. Módlmy się: „Pod Twoją obronę”,  „Chwała Ojcu”.

 Następnie  biskup poświęci parafialną kopię obrazu Ikony Jasnogórskiej, która będzie peregrynować od 25 sierpnia po naszej parafii, zaczynając od Małachowa. Zanim to nastąpi słowa podziękowań skieruję ksiądz proboszcz.

 

Podziękowania księdza proboszcza oraz poświecenie obrazu MB Częstochowskiej i błogosławieństwo biskupa.

 

 

Formularz Mszy świętej z 3.05. Matka Boża Królowa Polski.

 

Po błogosławieństwie pieśń „My chcemy Boga”