Informacje Caritas Parafialnej

 

  Ogłoszenie Caritas parafialnej

 

Caritas parafialna zaprasza osoby, które nie korzystały jeszcze z pomocy żywnościowej o zgłaszanie się do programu żywnościowego. Zgłaszać mogą się osoby, których dochód nie przekracza na jedną osobę:

– 1402 zł – dla osób samotnie prowadzących gospodarstwa domowe

-1056 zł –  na osobę w rodzinie.

Do tej pory z pomocy Caritas skorzystało (rok 2018/19) w naszej parafii ok. 19 osób.  

 Sprawozdanie z działalności charytatywnej za lata 2017/2018

Caritas zakupił dwa kosze wiklinowe do zbiórki żywności. Dla chorych w naszej parafii zorganizowano 24 paczki. Ze zbiórki żywności zorganizowano 14 paczek dla osób z rodzin wielodzietnych, chorych i potrzebujących pomocy. W okresie wielkanocnym zorganizowano 8 paczek dla chorych. Caritas parafialna rozprowadzała świece, opłatki wigilijne oraz paschaliki wielkanocne, które wspomogły zarówno Caritas Archidiecezji Poznańskiej jak i Caritas Parafialną. Programem żywnościowym objęliśmy 20 osób z darów, które otrzymaliśmy z centrali Caritasu w Poznaniu. Wszystkim Drogim Parafianom i Darczyńcom dziękujemy za okazane serce, modlitwę i wsparcie finansowe.

 

                                                Caritas Parafialna