Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła – 3.12.2017r.

Sumie odpustowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II.