Aktualności

Sakrament bierzmowania 2019 karta egzaminacyjna

Adwent – Roraty

Roraty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych  od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Tegoroczne roraty w roku poświęconym w Kościele Duchowi Świętemu przybliżą podczas spotkań adwentowych Trzecią Osobę Trójcy Świętej. Serdecznie zapraszamy.  

Sakrament bierzmowania 2019 karta egzaminacyjna

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla osób niosących obrazy, feretrony, baldachim i przygotowanie procesji, dla służby liturgicznej, nade wszystko za udział w liturgii Wszystkim Parafianom i Gościom jak i duchowieństwu z dekanatów: gostyńskiego, krzywińskiego.

Sakrament bierzmowania 2019 karta egzaminacyjna

Uroczystości 1-2 listopada 2018 r.

Msze święte w naszej parafii

 Uroczystość Wszystkich Świętych – (1.11):  godz. 8:30 oraz 13:30 w Kościele. Po Mszy św. o godz. 13:30 procesja na cmentarzu, kazanie oraz różaniec święty.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – (2.11) – Msze św. : godz. 9:00 oraz 18:00. Na Mszę św. o godz. 18:00 zapraszamy rodziny zmarłych od listopada 2017 do listopada 2018 roku. Po Mszy św. o godz. 18:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia na cmentarzu.

 

Sakrament bierzmowania 2019 karta egzaminacyjna

Informacje Caritas Parafialnej

 

  Ogłoszenie Caritas parafialnej

 

Caritas parafialna zaprasza osoby, które nie korzystały jeszcze z pomocy żywnościowej o zgłaszanie się do programu żywnościowego. Zgłaszać mogą się osoby, których dochód nie przekracza na jedną osobę:

– 1402 zł – dla osób samotnie prowadzących gospodarstwa domowe

-1056 zł –  na osobę w rodzinie.

Do tej pory z pomocy Caritas skorzystało (rok 2018/19) w naszej parafii ok. 19 osób.  

 Sprawozdanie z działalności charytatywnej za lata 2017/2018

Caritas zakupił dwa kosze wiklinowe do zbiórki żywności. Dla chorych w naszej parafii zorganizowano 24 paczki. Ze zbiórki żywności zorganizowano 14 paczek dla osób z rodzin wielodzietnych, chorych i potrzebujących pomocy. W okresie wielkanocnym zorganizowano 8 paczek dla chorych. Caritas parafialna rozprowadzała świece, opłatki wigilijne oraz paschaliki wielkanocne, które wspomogły zarówno Caritas Archidiecezji Poznańskiej jak i Caritas Parafialną. Programem żywnościowym objęliśmy 20 osób z darów, które otrzymaliśmy z centrali Caritasu w Poznaniu. Wszystkim Drogim Parafianom i Darczyńcom dziękujemy za okazane serce, modlitwę i wsparcie finansowe.

 

                                                Caritas Parafialna

   

Sakrament bierzmowania 2019 karta egzaminacyjna

List Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego do Osób Chorych i w Podeszłym Wieku

 

List Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego  

do osób chorych i  w podeszłym wieku

przed Nawiedzeniem Kopii Cudownego Obrazu

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

 

Kochani chorzy!

Myślę o cierpieniu, jakim jest naznaczone Wasze życie. Wielu z Was doświadcza różnych cierpień ciała i ducha; słabnących zdolności widzenia, słyszenia, chodzenia, bezsenności. Wielu czuje się osamotnionych, upokorzonych przez brak sprawności i zdanie na pomoc innych. Rodzą się różne lęki: co ze mną będzie? Czy starczy środków materialnych? Jaka będzie śmierć, która mnie czeka?

Cierpienie jest nieodłączne od naszego życia. Syn Boży Jezus Chrystus stając się prawdziwym człowiekiem wszedł nie tylko w piękno naszego życia, ale także w jego nędzę. Stał się nam podobny we wszystkim oprócz grzechu, stał się nam Bratem także w cierpieniu. Nie unikniemy cierpienia, ale jeśli je przeżywamy z Chrystusem nie popadniemy w rozpacz, w zgorzknienie, nie utracimy sensu naszego życia. Spójrzcie na Krzyż Chrystusa i szukajcie w nim mądrości i mocy do życia.

Zwracam się do każdej i każdego z Was myśląc również o naszej poznańskiej archidiecezji. 18 maja 2019 roku rozpocznie się w Poznaniu, na Ratajach, w kościele Nawiedzenia NMP wędrówka kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwsze takie nawiedzenie – z pewnością starsi je pamiętają – miało miejsce w naszej archidiecezji w latach 1976 – 1978. Były to czasy zniewolenia komunistycznego. Obok manifestacji religijnej udział w nawiedzeniu był też dla niektórych zewnętrznym sprzeciwem wobec braku demokracji i różnorakich zakazów stosowanych przez tamtą władzę.

Obecnie są inne czasy. Teraz nasza wiara jest wystawiana na cięższe próby. Wielu słabnie w wierze. Niektórzy ostentacyjnie odchodzą od Kościoła. Ob­serwujemy upadek zasad moralnych. Otacza nas atmosfera nie­czystości. W środkach przekazu panuje niczym nieskrępowana samowola. Atakowane są wartości chrześcijańskie, ludzkie i ro­dzinne. Wielu młodych jest pogrążonych w duchowej niemo­cy, niezdolnych do podejmowania wiążących życiowych decyzji. Nie chcą albo wręcz boją się wypowiedzieć słowa przysięgi małżeńskiej – Nie opuszczę cię aż do śmierci. Co trzecie małżeństwo w Polsce się rozwodzi. Młodzi nie potrafią też często odpowiedzieć na głos powołania kapłańskiego czy zakonnego. Wielu ludzi, także starszych, żyje bezrefleksyjnie, skupiając się tylko na zaspo­kajaniu doczesnych potrzeb i szukaniu przyjemności.

Dlatego bardzo potrzebujemy umocnienia naszej wiary. Potrzebujemy osobistego odnowienia duchowego, w naszych rodzinach, parafiach, w całej naszej archidiecezji i Ojczyźnie. To się może dokonać przez nasze zaangażowanie w przygotowanie i przebieg nawiedzenia Matki Bożej. Zapytacie, cóż my możemy, chorzy, dysponujemy tak małymi siłami? Możecie wiele. Możecie więcej się modlić niż ci, którzy pracują i prowadzą aktywne życie. Możecie ofiarować Wasze cierpienia w intencji owocnego przebiegu nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego.

Cierpienie przeżywane w ciszy z pragnieniem wypełnienia woli Bożej ma ogromną wartość i to nie tylko dla Was samych, lecz i dla innych. Do apostolstwa, w myśl nauki Soboru Watykańskiego II powołani są wszyscy ochrzczeni, a więc również chorzy. Apostolstwo jest zdobywaniem dusz dla Pana Jezusa. Co więcej – apostolstwo cierpienia jest jedynym sposobem zdobycia ludzi, którzy daleko odeszli od Boga. Za nich trzeba wynagradzać miłością doskonałą, to jest wypróbowanym cierpieniem. Dbajmy więc bardzo o to, aby żadne nasze cierpienie nie zostało zmarnowane przez to, że nie rozpoznamy jego wartości, że nie będziemy umieli go znosić, a może nawet będziemy się buntować. Człowiek, który cierpi z miłością i poddaniem się woli Bożej, wie po co żyje, a właściwie wie, po co cierpi, bo – wśród tak znoszonego cierpienia – stale wzrasta jego miłość ku Bogu, miłość, która zapewnia prawdziwe szczęście. A więc – Wasz krzyż nie może być pusty – nie może być pozbawiony ofiary przebłagalnej. Święty Paweł poucza nas: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1, 24). Wasza ofiara jest przedłużeniem Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa. Nie możemy Go zawieść i dlatego możemy wytrwać na krzyżu – jak On – do końca.

Jednym z duchowych darów, trwałych śladów nawiedzenia w parafiach winna być cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w naszych parafiach w intencji kapłanów i nowych, świętych powołań. Już teraz, nie czekając przybycia Obrazu Matki z Częstochowy módlcie się w tej tak ważnej intencji.

Modlę się za Was, odprawiam Msze Święte za Was wszystkich.

Z serca Wam błogosławię i serdecznie pozdrawiam

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Poznań, dnia 15 września 2018 r.,

we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej